Zawieszenia stałosiłowe - GP 1
» Strona główna » LISEGA - zawieszenia rurowe » Produkty » Zawieszenia stałosiłowe - GP 1

ZAWIESZENIA STAŁOSIŁOWE
GRUPA PRODUKTÓW 1

 

Zawieszenia stałosiłowe są stosowane przy rurociągach i urządzeniach towarzyszących tam gdzie występują duże przemieszczenia pionowe. Mają za zadanie przeniesienie niezmienionego obciążenia w określonym zakresie przemieszczenia.

Bardzo ważne jest dokładne działanie zawieszenia stałosiłowego w długim okresie pracy.

 

Wyróżniającą cechą zawieszeń stałosiłowych produkcji LISEGA jest ich unikalny sposób działania. Polega on na zachowaniu równowagi sił. Sposób ten, który ilustrują rysunki zamieszczone obok, zapewnia następujące podstawowe korzyści:

 

Þ      zachowanie stałosiłowości

Þ      symetryczność obciążenia i budowy

Þ      brak oddziaływania sił bocznych i momentu na konstrukcję

Þ      bezpośredni odczyt obciążenia i przemieszczenia na odpowiednich skalach

Þ      możliwość nastaw obciążenia w granicach 40-100% obciążenia nominalnego

Þ      stosowanie specjalnych, wstępnie zrelaksowanych, sprężyn

Þ      zachowanie stałosiłowości  w 10.000 cyklach pracy

Þ      właściwości potwierdzone przez niezależne autorytety

 

Zakres obciążeń od 0,1 kN do 400 kN.

Zakres przemieszczeń do 900 mm.

 

Ponad 100.000 zawieszeń stałosiłowych produkcji LISEGA, eksploatowanych na całym świecie, dowiodło swojej jakości i niezawodności.


 

© 2005 www.prue.pl