Elementy dynamiczne - GP 3
» Strona główna » LISEGA - zawieszenia rurowe » Produkty » Tłumiki przemieszczeń - GP 3

TŁUMIKI PRZEMIESZCZEŃ
GRUPA  PRODUKTÓW  3

 

Produkty grupy 3 obejmują  te elementy, które są poddane obciążeniom dynamicznym. Ich rolą jest zabezpieczenie rurociągów i innych elementów konstrukcji przeciwko niespodziewanym, gwałtownym przemieszczeniom.  Jednocześnie normalne, wynikające z ruchów termicznych, przemieszczenia nie są wstrzymywane.  Te gwałtowne przemieszczenia mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak uderzenie wodne czy trzęsienie ziemi.

Dla optymalnego dostosowania się do zapotrzebowania w różnych przypadkach zastosowań często niebędne są produkty specjalne. Przegubowe zastrzały rozporowe (cięgna dynamiczne), absorbery energii oraz tłumiki przemieszczeń stanowią dla współczesnych koncepcji rozwiązań zawieszeń niezbędny zestaw elementów dla opanowania dynamicznych przypadków obciążeń.

 

 

Tłumiki przemieszczeń - typ 30 i 31

Tłumiki przemieszczeń są zwykle stosowane dla zabezpieczenia systemów cieplnych przed nagłymi przemieszczeniami. Tłumiki przemieszczeń produkcji LISEGA nie ograniczają ruchów wynikających z rozszerzalności cieplnej. W chwili wystąpienia nagłego przemieszczenia, które przekracza określoną prędkość tłumik przemieszczeń gwałtownie „blokuje się”  tworząc sztywne połączenie.  Hydrauliczne tłumiki przemieszczeń potwierdziły swoją przydatność i jakość w długotrwałej, bezobsługowej pracy.

 

Podstawowe cechy tłumików przemieszczeń produkcji LISEGA:

  

Þ      nie korodujące materiały

Þ      specjalny system uszczelnień

Þ      system śledzący wibracje

Þ      hermetyczny obwód hydrauliczny

Þ      w pełni dynamiczna reakcja

Þ      sprawdzona bezobsługowa praca dłuższa niż 20 lat

Þ      szeroka gama akcesoriów, osprzętu

Þ      właściwości potwierdzone  przez niezależne autorytety

 

Zakres obciążeń zawiera się pomiędzy 3 – 5.000 kN. Standardowy typ „30” obejmuje zakres do 1.000 kN.  Dla specjalnych wymagań stosowany jest typ „31”.

 

Firma LISEGA utrzymuje ciągłą produkcję tłumików przemieszczeń. Dostarcza rocznie co najmniej 2.000 sztuk, głównie dla instalacji techniki nuklearnej. Większość z nich służy do wymiany przestarzałych konstrukcji, aby zmniejszyć koszty obsługi.

 

© 2005 www.prue.pl