Obejmy i siodła rurowe - GP 4
» Strona główna » LISEGA - zawieszenia rurowe » Produkty » Obejmy i siodła rurowe - GP 4

OBEJMY RUROWE,
SIODŁA RUROWE
GRUPA PRODUKTÓW 4

 

Ze względu na wpływ temperatury obejmy i siodła rurowe są najbardziej wrażliwym punktem w łańcuchu zamocowania. Równocześnie otaczająca je izolacja bardzo utrudnia regularną kontrolę. Dlatego elementy te postrzegane są jako najważniejsze i należy szczególną uwagę położyć na jakość ich zaprojektowania i wykonania.

 

Obejmy i siodła rurowe produkcji LISEGA wprowadzają  nową generację elementów związanych z rurociągami, a ich charakterystycznymi cechami są:

 

Þ      standardowo - średnica zewnętrzna aż do 914  mm oraz max. obciążenie do 680 kN

Þ      przewidziane na 200.000 godzin pracy i dla temperatur do 650°C

Þ      zgodność z modułowym systemem obciążeń (i połączeń) firmy LISEGA

Þ  właściwości potwierdzone przez niezależne autorytety

 

© 2005 www.prue.pl